1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

která probíhají v dubnu a květnu 2013

 

Profesor/profesorka

VŠ vzdělání, jmenování profesorem, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.

 

 

 

 

Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

 

 

 

Odborný asistent/
odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Ing. Vít Janovský

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

(VŠ přírodovědného směru, vědecký titul, znalost molekulární biologie)

Ing. Dana Průková, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

(VŠ přírodovědného směru, zahájeno PGS studium, znalost molekulární biologie)

Mgr. Petra Vlčková

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

(VŠ lékařského směru, zahájeno PGS studium)

MUDr. Lucie Latečková

MUDr. Petra Vočková

Farmakologický ústav
1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

 

PharmDr. Martin Šíma

MUDr. Juraj Fekete

Mgr. Lea Wojnarová

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

Mgr. Eliška Ochecová

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Ondřej Pěč

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, Dis.

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Taťjana Maňáková

MUDr. Mária Pirhalová

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. David Zogala

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

(VŠ vzdělání v oborech biologie, chemie, molekulární biologie či genetika, atd.)

Mgr. et BcA. Adam Schröfel, Ph.D.

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

(VŠ vzdělání v oboru informační technologie, atd.)

Ing. Josef Borkovec

Ing. Martin Ovesný

 

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

PharmDr. Magdalena Šustková, CSc.

Mgr. Petr Matoušek

MUDr. Nina Pushkina

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Hana Vyhnánková

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Ptáčník

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Pořízka, Ph.D.

MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

MUDr. Jan Rulíšek

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr.Irena Neffeová

MUDr.Edgar Oganessian, Ph.D.

MUDr.Zora Venclíková, CSc.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zdeněk Hrubý

Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Ivan Počepcov, Ph.D.

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Alžběta Jechová

Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN

15

částečný prac. úvazek

MUDr.Kristýna Englová

MUDr.Josef Kučera

MUDr.Tomáš Hanzelka

MUDr.Eva Lippertová

MUDr.Jaroslav Myšák

MUDr.Petr Novák

MDDr.Marta Novotná

MUDr.Hana Ondrůjová

MDDr.Klára Žáčková

MUDr.Kateřina Rybínová

MUDr.Petr Barták

MDDr.Markéta Srbová

MUDr.Jana Vašáková

Lektor/lektorka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

Mgr. Ota Gál

Mgr. Lucie Keclíková

Mgr. Martina Puršová

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Hrabák

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

(obor fyzioterapie)

Mgr. Kamila Brožová

Mgr. Romana Lavičková

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(obor ergoterapie)

Mgr. Jaromíra Uhlířová

 

 

                                                                              Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
                                                                                             děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat