1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

 

 

Výsledky výběrových řízení, která probíhají
v únoru a březnu 2008 na obsazení míst
akademických pracovníků

 

Název pracoviště

Obsazované místo

Druh  úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav lékařské biochemie 1. LF UK

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

5 x asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Eva Balážová
RNDr. Julie Fidlerová
RNDr. Adéla Lipšová
Mgr. Lucie Šromová
Mgr. Ivana Tichá

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1 x asistent

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Michaela Krupková

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

1 x odborný asistent

 

celý  prac. úvazek

Mgr. Jan Větrovský

1 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Jiřina Kubištová

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

Mgr. David Tomíček

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

PhDr. Jana Hocková

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Radek Jakša
Ing. Daniel Tvrdík, Ph.D.

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1 x profesor

částečný prac. úvazek

 

Prof. MUDr. Jiří F. Městecký, CSc.

1 x asistent

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Monika Hybenová

Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Denisa Haluzíková
Mgr. Renata Šupová

Sexuologický ústav
1. LF UK a VFN

1 x docent

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
MUDr. Radek Zapletal

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

3 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Ivana Kovářová
MUDr. Michaela Jakoubková
MUDr. Michaela Týblová

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Martin Černý
MUDr. Jana Dvořáková

Centrum adiktologie při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

5 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Tereza Daněčková
MUDr. Jakub Minařík
PaedDr. Martina Richterová-Těmínová
Mgr. Petra Vondráčková
PhDr. Petra Vrtbovská, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1 x docent

 

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK

1 x odborný asistent

celý prac. úvazek

 

nepřihlásil se žádný uchazeč

 

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Helena Laburdová

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Daniela Marková

I. chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1 x profesor

částečný prac. úvazek

 

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

 

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Robert Hvižď

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

7 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jiří Pročke
MUDr. Pavel Hladík
MUDr. Tomáš Haruštiak
MUDr. Petr Libánský
MUDr. Jiří Pozniak
MUDr. Jiří Skořepa
MUDr. Milan Smejkal

II. chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jaroslav Hlubocký
MUDr. Ivan Netuka

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Kateřina Rusinová

Oční klinika
1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Michaela Brichová
MUDr. Pavlína Skalická

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

1 x asistent

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Hach

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1 x asistent

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Kateřina Veselá

 

                                    Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
                                                děkan fakulty

Hodnocení: spravovat