1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

která probíhají v listopadu a prosinci 2012

 

 

Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

Ing. Jan Kašpar
Mgr. Antonín Procházka
Mgr. Jiří Dammer

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a ÚHKT

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jacqueline Soukupová Maaloufová

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Mgr. Jan Hřibal

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

Mgr. Jaroslava Pekara
PhDr. Jana Podaná

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

PharmDr. Ladislava Belujská
Ing. Zdenka Davidová

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
(znalost metod molekulární biologie a práce s tkáňovými kulturami)

Mgr. Sebastien Gadiou, Ph.D.

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek
(zaměření na studium helmintů)

Mgr. Jana Bulantová
Mgr. Jana Choutková

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek
(zaměření na diagnostiku mikrobiálních agens)

MUDr. Helena Cahová
MUDr. Zdeňka Doubková
MUDr. Lenka Kupidlovská
MUDr. Jana Kudláčková
RNDr. Lenka Šemberová

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

12

částečný prac. úvazek

Mgr. Viola Hausnerová
Mgr. Tomáš Chum
Mgr. Darina Korčeková
Ing. Magdalena Skalníková, CSc.
MUDr. Marta Kostrouchová
Mgr. Silvie Svidenská
Mgr. Pavol Szabo, Ph.D.
Mgr. Jitka Šimandlová
Mgr. Zdeněk Švindrych
Mgr. Lenka Vágnerová
Mgr. Vladimír Zima

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Marie Jindřichová, Ph.D.
Ing. Kateřina Veselá, Ph.D.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Daniel Waciakowský

III. interní klinika –klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
Mgr. Lenka Vysoká

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Vít Petrik

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Tomáš Richter

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Matějů
MUDr. Eva Závadová, CSc.
MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Kolařík
MUDr. Jan Pastor

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Ortopedická klinika
1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Fulín

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
MUDr. Rachid El Hadad

Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek
(hlubší znalosti v oblasti experimentální rekonstrukce míšních funkcí a intenzivní péče)

MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek
(spec. znalosti v oblasti neurorehabilitace a obnovy funkcí nervového systému)

MUDr. Michal Říha, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Hajš
MUDr. Kamil Sedláček
MUDr. Gabriela Vojtěchová

Asistent/asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav 1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Mgr. Andrej Shbat

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Vladimír Machoň

 

Lektor/lektorka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

Zachary Harold Kane Kendarra, B.A.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
(obor ergoterapie)

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
(obor fyzikální terapie a komunitní rehabilitace)

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek
(obor fyzioterapie)

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

PhDr. Linda Egemová

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

Bc. Petra Nováková
Bc. Ivona Heřmanová

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Zdeněk Hrubý
D.M. Igor Linetskiy

                                                                                                

                                                                         Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 
                                                                                          děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat