1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
která probíhají v dubnu 2014

Profesor/profesorka

VŠ vzdělání, jmenování profesorem, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Docent/docentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Ústav soudního lékařství a    toxikologie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.

Chirurgická klinika
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D.

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

Děkanát 1. LF UK pro činnost v Komplexním kardiovaskulárním centru

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

Odborný asistent/odborná asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Fyziologický ústav 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

MVDr. Michaela Popková

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

RNDr. Markéta Urbanovou, Ph.D.
Mgr. Marie Valeriánová, Ph.D.

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ing. Jana Bartáková, DiS.

Farmakologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Peter Salaj
MUDr. Jan Vydra
MUDr. Jolana Mertová

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Ing. Jana Bartáková, DiS.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

2

celý prac. úvazek

 

Ing. Jana Bílková
Ba, Tamsin Ronan

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Milena Vaňková
Mgr. Klára Burišková

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Norbert Král

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. MPH

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Marek Kollár
MUDr. Lenka Planičková
MUDr. Jana Rosmusová
Mgr. Ing. Libor Staněk

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

2

celý prac. úvazek

 

RNDr. Tibor Moško
RNDr. Jan Novák

Sexuologický ústav
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
MUDr. Petr Uher, Ph.D.

 

 

Ortopedická klinika
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Marek Majerníček

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Vachek
MUDr. Vít Motáň

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
MUDr. Veronika Majerová, Ph.D.
MUDr. Lucia Baránková, Ph.D.

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

Mgr. Jana Hroudová, Ph.D.
MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

PhDr. Pavla Doležalová
Mgr. PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Mgr. Silvia Miklíková
Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Ing. Lukáš Lambert

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Vočka
MUDr. Zuzana Ušiaková
MUDr. Michaela Miškovičová

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavu

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
se zaměřením na enterologii

MUDr. Nabil El-Lababidi

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
se zaměřením na dětskou nefrologii

MUDr. Michaela Buganová, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
se zaměřením na dětskou endokrinologii

MUDr. Kateřina Ruczaj

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
se zaměřením na mitochondriální onemocnění

Mgr. Alžběta Vondráčková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
se zaměřením na molekulární patologii kostních onemocnění

Mgr. Lucie Hrušková

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
se zaměřením na organické syntézy a molekulární rozpoznávání

Ing. Jakub Rak

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

MUDr. Ondřej Foltán
MUDr. Katarína Kimleová
MUDr. Pavel Koželský
MUDr. Pavol Klobušický
MUDr. Hana Kristiánová

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Milan Richtr, CSc.

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

6

částečný prac. úvazek

MUDr. Lenka Franeková, CSc.
MUDr. Tomáš Grega
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
MUDr. Kateřina Košťálová
MUDr. Jan Šperl, CSc.
MUDr. Michal Voška

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Kučera

Ústav pro histologii a embryologii
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

MUDr. Natalia Smorodinova

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

Mgr. Jan Hojný
Mgr. Filip Lhota

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Antonín Šípek

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek
(VŠ biologického směru)

Mgr. Tomáš Zikmund

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek
(VŠ lékařského směru)

MUDr. Nina Dusílková
Iuliia Gurieva

Farmakologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Jan Hartinger

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek
se zaměřením na outdoorové sporty

Mgr. Zdeněk Braun

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek
se zaměřením na aerobic a zdravotní tělesnou výchovu

Mgr. Michaela Šimková

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Ahmed Ali Chughtai
MUDr. Jan Philipp Novotny

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

RNDr. Kateřina Levová, Ph.D.
Ing. Iva Subhanová, Ph.D.
Mgr. Libuše Nosková
MUDr. Zuzana Zenáhlíková, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Kolářová

Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a TN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Mokrejš
MUDr. František Valeška

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek
(specializovaná způsobilost nebo vědecký titul)

MUDr. Eva Konířová
MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Barbora Čemusová
MUDr. František Sedlák

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Mikuláš Kosák

Dermatovenerologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Kučera

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Breyl
MUDr. Tomáš Hradec
MUDr. Mária Stevens

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Milan Zlámal

 

 

Vědecký pracovník/ pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

4

celý prac. úvazek

Mgr. Hana Hartmannová, Ph.D.
Mgr. Ladislav Kuchař, Ph.D.
Ing. Filip Majer, Ph.D.
Ing. Roman Vozdek, Ph.D.

Lektor/lektorka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Peter Paluch

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Bc. Zdeňka Hlavatá

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

Mgr. Jakub Jeníček
Bc. Alice Šulcová
Mgr. Bc. Milena Valenová
Bc. Alena Homolková

 

 

 

 

 

                                                                                          Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

                                                                                                        děkan fakulty

Hodnocení: spravovat