1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

která probíhají v září 2015

 

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Doc. RNDr. Jana Staničová, Ph.D.

Klinika ortopedie
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

Odborný asistent/odborná asistentka

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jana Mattová

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a ÚHKT

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Ludmila Nováková
MUDr. Martina Böhmová

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Michaela Naňková

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Mouchová

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Marek Dogoši

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Lenka Vítová

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Alena Mulenga Skupeňová
MUDr. Barbora Svobodová

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil

Onkologická klinika
1
. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek - zařazení do specializační přípravy k atestaci z klinické onkologie

MUDr. Jan Špaček

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek - specializovaná způsobilost v oboru paliativní medicína

MUDr. Irena Závadová

Revmatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Monika Urbanová

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek - specializovaná způsobilost v oboru alergologie a imunologie

MUDr. Zuzana Vančíková

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek - zaměření na dětskou revmatologii a zobrazovací metody

MUDr. Radoslav Srp

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Anna Germanová, Ph.D.

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Josef Daněk
MUDr. Martin Laclav
MUDr. Radek Tetour

 

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Veronika Živicová

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jaromír Přidal

III. interní klinika – kliniku endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

MUDr. Tomáš Indra
MUDr. Jaroslav Kudlička
MUDr. Jan Šoupal
MUDr. Pavel Trachta

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Sabina Strohalmová
MUDr. Lukáš Sobota
MUDr. Vendula Šorelová

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Lukáš Fleischhans

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Magdaléna Dušejovská

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

Mgr. Lucie Dušková
Mg. Zuzana Piťhová

 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat