1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN se dne 16.3.2012 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Doc. PhDr. Michala Miovského, Ph.D.

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN se dne 16.3.2012 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Doc. MUDr. Michala Pohanku, Ph.D.

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN se dne 22.3.2012 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Doc. MUDr. Alexandera Pilina, CSc.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat