1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výsledky výběrových řízení

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN se dne 16.3.2012 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Doc. PhDr. Michala Miovského, Ph.D.

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN se dne 16.3.2012 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Doc. MUDr. Michala Pohanku, Ph.D.

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN se dne 22.3.2012 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Doc. MUDr. Alexandera Pilina, CSc.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 712 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít