1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení- přednosta/ka Oční kliniky 1. LF UK a VFN

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Oční kliniky 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze ze dne 12.12.2005, ve znění dodatků, se výběrová komise na jednání dne 5. 1. 2016 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí Doc. MUDr. Jarmilu Heissigerovou, Ph.D., MBA

Hodnocení: spravovat