1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výsledek výběrového řízení- přednosta/ka Pneumologické kliniky1. LF UK a TN

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN

Ve smyslu § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Thomayerovou nemocnicí v Praze ze dne 13.12.2005, ve znění dodatků, se výběrová komise na jednání dne 2. 12. 2015 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí Prof. MUDr. Martinu Vašákovou, Ph.D.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 596 poslední aktualizace: pbern, 11.12.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít