1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a vyhl. č. 24/1993 Sb., se výběrová komise na jednání dne 16. 3. 2010 usnesla na závěru:

na místo přednosty/ky II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN   p ř i j m o u t

Doc. MUDr. Jaroslava Lindnera, CSc. 

Hodnocení: spravovat