1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a vyhl. č. 24/1993 Sb., se výběrová komise na jednání dne 16. 3. 2010 usnesla na závěru:

na místo přednosty/ky II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN   p ř i j m o u t

Doc. MUDr. Jaroslava Lindnera, CSc. 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1966 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít