1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výsledek výběrového řízení

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a vyhl. č. 247/1993 Sb. , se výběrová komise na jednání dne 8. 12. 2011 usnesla na závěru: na místo přednosty Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha p ř i j m o u t  Prof. MUDr. Jana Bartoníčka, DrSc..


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1664 poslední aktualizace: ejano, 20.02.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít