1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení

                                                                  Univerzita Karlova v Praze
                                                                       1. lékařská fakulta
                                                                     Kateřinská 32, Praha 2

                                                                                      a

                              Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha
                                                U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 

V Praze dne 7. 1. 2013

 

                                                                         V ý s l e d e k

 

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /k y

Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a čl. IV. Dohody o vzájemné spolupráci mezi 1. LF UK a ÚVN ze dne 21.2.2012 , se výběrová komise na jednání dne 4. 1. 2013 usnesla na tomto závěru:

 

na místo   p ř i j m o u t   jako   1. v pořadí         Prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc.

 

Jedná se o výběrové řízení zveřejněné 12.11.2012 ve Zdravotnických novinách č. 46.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat