1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení

V Praze dne 13. 1. 2017

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FNM

Ve smyslu § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci ze dne 28.12.2005 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou, 1. lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí v Motole se výběrová komise na jednání dne 10. 1. 2017 usnesla na tomto závěru:

na místo

p ř i j m o u t jako 1. v pořadí Prof. MUDr. Jana Štulíka, Ph.D.

 

Hodnocení: spravovat