1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Výsledek výběrového řízení

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t a / k a

Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků

1. LF UK

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se komise pro výběrové řízení na jednání dne 18. 9.2013 usnesla na tomto závěru:

na místo  p ř i j m o u t  jako 1. v pořadí Doc. Mgr.Karla Černého, Ph.D.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 977 poslední aktualizace: ejano, 04.02.2014
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít