1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t a / k a

Ústavu tělesné výchovy

1. LF UK

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se komise pro výběrové řízení na jednání dne 24. 6.2013 usnesla na tomto závěru:

na místo  p ř i j m o u t jako 1. v pořadí        PaedDr. Josefa Marconě

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat