1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení

 

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Ortopedické kliniky 1. LF UK a FNM

Ve smyslu § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí v Motole ze dne 28.12.2005, ve znění dodatků, se výběrová komise na jednání dne 4. 12. 2013 usnesla na tomto závěru:

na místo

p ř i j m o u t jako 1. v pořadí Prof. MUDr. Ivana Landora, CSc. .

Hodnocení: spravovat