1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výsledek výběrového řízení - 190

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a vyhl. č. 247/1993 Sb. , se výběrová komise na jednání dne 13.4.2010 usnesla na  závěru: na místo přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN přijmout  Doc. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D..


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2107 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít