1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise se na svém jednání dne 22.3.2012 usnesla na závěru : na místo přednosty/ky Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN přijmout Prof. MUDr. Luboše Petruželku, CSc..
Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 506 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít