1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst pro projekt OP VaVPI reg. č. CZ .1.05/1.1.00/02.0109 - BIOCEV

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta vypisuje pro projekt OP VaVPI reg. č. CZ .1.05/1.1.00/02.0109 - BIOCEV výběrová řízení na obsazení pracovních míst s předpokládaným nástupem od 1. 7. 2013:

Junior researcherPočet publikací v impaktovaných časopisech ≥ 8 nebo kumulovaný IF/10 let ≥ 10

- H – index 3

- Citace za 10 let ≥20

Uchazeč musí splňovat alespoň 2 z 3 výše uvedených parametrů

VŠ titul v odpovídajícím oboru

Znalost anglického jazyka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Vzdělání v oboru biologie či patologie, znalost molekulární biologie

Anatomický ústav 1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

znalost molekulární biologie

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, zkušenost v oboru imunologie či mikrobiologie

Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, znalost molekulární biologie

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného či lékařského směru, znalost molekulární biologie

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného či lékařského směru, znalost molekulární biologie

Ph.D. student

- VŠ titul v příslušném oboru

- znalost českého nebo anglického jazyka (CAE, TOEFL nebo ekvivalent)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

8

částečný prac. úvazek

Vzdělání v oboru biologie či patologie, znalost molekulární biologie

Anatomický ústav 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

znalost molekulární biologie

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, zkušenost v oboru imunologie či mikrobiologie

Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, znalost molekulární biologie

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.

LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného či lékařského směru, znalost molekulární biologie

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného či lékařského směru, znalost molekulární biologie

Přihlášky doložené profesním životopisem, seznamem publikační činnosti, motivačním dopisem – to vše v českém nebo anglickém jazyce zasílejte e-mailem do 29.3.2013 na adresu : ivan.mikula@lf1.cuni.cz nebo petra.bernardova@lf1.cuni.czVíce informací: Ing. Ivan Mikula, Ph.D. - administrativní koordinátor projektu BIOCEV , tel. 224 967 755

 

Hodnocení: spravovat