1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2012:

Docent/docentka

Habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav patologické fyziologie

1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav lékařské biochemie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

5

 

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost z psychiatrie, vědecká hodnost, výcvik z psychoterapie

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

výuka veřejného zdravotnictví pro lékařské i nelékařské obory, min. 5 let praxe ve zdravotnictví

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, ukončená specializace v oboru nukleární medicíny, min. 10 let praxe v oboru, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

7

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání biomedicínského, přírodovědného nebo chemického typu, praxe v práci s organismem C. elegans nebo jiným mnohobuněčným bezobratlým systémem nejméně dva roky, praxe s nástroji bioinformatiky nejméně dva roky, výuka v biomedicíně, účast na řešení výzkumných projektů

Chirurgická klinika
1. LF UK a FTN spol.

3

částečný prac. úvazek

plná specializace v oboru chirurgie, min. 10 let praxe v oboru chirurgie, zkušenosti s pedagogickou činností, aktivní znalost AJ

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru vnitřní lékařství, publikační činnost, ukončené doktorské studiu

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

praxe v oboru toxikologie (poskytování toxikologických konsilií

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru pracovní lékařství

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru pneumologie

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 5 let praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru sexuologie a psychologie, zájem pedagogickou o vědeckou činnost v oblasti dětské a dospělé andrologie a v oblasti léčby pánevní bolesti, vědecká hodnost

 

 

Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

5

částečný prac. úvazek

 

 

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

praxe v oboru vnitřní lékařství

 

 

Vědecký pracovník/pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, vědecká hodnost, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

 

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ přírodovědného směru s ukončeným Ph.D. v oboru biomedicíny – virologie a následnou praxí ve výzkumu v délce min. 3 roky, absolvování zahraniční post-doktorské stáže, publikační aktivita, aktivní znalost AJ. Zkušenosti s buněčnými kulturami, metodami molekulární biologie a s výzkumem prionových chorob výhodou.

Ústav dědičných a metabolických poruch
1. LF UK a VFN

8

celý pracovní úvazek

VŠ přírodovědného nebo lékařského směru, vědecká hodnost, publikačně doložitelná praxe s výzkumnou činností

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

min. 4 roky praxe v oboru

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

9

částečný prac. úvazek

 

 

 

Lektor/lektorka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

8

částečný prac. úvazek

 

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

 

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání všech výběrových řízení bylo zveřejněno dne 10. 10. 2011 ve Zdravotnických novinách číslo 41.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 14. 11. 2011

V Praze dne 3. 10. 2011

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat