1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2014:

Profesor/profesorka

VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování profesorem, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 10 let praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, habilitace v oboru fyziky, biofyziky, min. 6 let pedagogické činnosti v oboru biomedicíny, dobrá znalost AJ

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

teoretické a praktické znalosti v molekulární biologii, zaměření na forenzní genetiku, organizační schopnosti, komunikativnost, znalost AJ

Chirurgická klinika
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

 

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

 

Děkanát 1. LF UK pro činnost v Komplexním kardiovaskulárním centru

1

částečný prac. úvazek

habilitace v oboru chirurgie, specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie a cévní chirurgie

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ obor všeobecné nebo veterinární lékařství

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká hodnost, vědecká práce se zaměřením na klinickou a molekulární genetiku, znalost AJ

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnosti v oboru biomedicíny se zaměřením na biofyziku a statistiku, znalost AJ

Farmakologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo farmaceutického směru, vědecká hodnost, znalost AJ, další jazyk výhodou, podíl na řešení výzkumných úkolů

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

3

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, odborná způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství, min. 5 let praxe v oboru, znalost min. jednoho světového jazyka

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

obor hygiena a epidemiologie

 

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

2

celý prac. úvazek

 

VŠ magisterské, zaměření na výuku AJ, kombinace s aprobací ČJ výhodou

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

působení v oboru všeobecné praktické lékařství, historie publikační a projektové činnosti, komunikace v AJ

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, znalost AJ, publikační činnost

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

2

celý prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, zaměření na bakteriologii a parazitologii, zkušenosti s organizací a vedením praktické a teoretické výuky studentů medicíny, zkušenosti s mikrobiologickými a imunologickými technikami (kultivace, ELISA, WB, průtoková cytometrie, FACS), vědecká hodnost nebo zahájení vědecké přípravy, spolehlivost, flexibilita a schopnost komunikace.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru sexuologie nebo asistované reprodukce

 

 

Ortopedická klinika 1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

 

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

specializace v oboru neurologie, vědecká hodnost nebo předpoklady pro její brzké získání

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům oboru adiktologie

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, vědecká hodnost nebo předpoklady pro její brzké získání

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

Zařazení do specializační přípravy k atestaci z klinické onkologie, probíhající postgraduální doktorandské studium, zařazení do pregraduální výuky

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavu

2

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru revmatologie nebo rehabilitace nebo dokončené PGS studium v oboru fyziologie a patofyziologie (tématika revmatologie), publikační aktivity v oboru, jazykové znalosti

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru s pediatrií po kmeni, zařazení do oboru dětské enterologie, aktivní znalost AJ

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru s pediatrií po kmeni, zařazení do oboru dětské nefrologie, aktivní znalost AJ

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru v přípravě na atestaci z pediatrie, zařazení (výhledově) do oboru dětské endokrinologie, aktivní znalost AJ

 

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

zkušenosti v oblasti výzkumu mitochondriálních onemocnění, aktivní znalost AJ

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

zkušenosti v oblasti studia molekulární patologie kostních onemocnění, aktivní znalost AJ

 

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

zkušenosti v oblasti organické syntézy a molekulárního rozpoznávání, aktivní znalost AJ

 

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zkušenosti s výukou chirurgických předmětů

Ortopedická klinika

1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

 

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v urologii, vědecká hodnost, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

6

částečný prac. úvazek

 

 

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Ústav pro histologii a embryologii
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ lékařského, veterinárně-lékařského nebo biologického směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o výzkum v oboru a předpoklady pro další odborný růst

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká práce se zaměřením na klinickou a molekulární genetiku, znalost AJ

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ biologického směru, zapojení do postgraduální činnosti, aktivní vědecká práce

 

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zapojení do postgraduální činnosti, aktivní vědecká práce

 

Farmakologický ústav 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo farmaceutického směru, znalost AJ, další jazyk výhodou, podíl na řešení výzkumných úkolů

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

zaměření na outdoorové sporty,

VŠ vzdělání pedagogického směru, instruktor kanoistiky, lezení, lyžování, schopnost vést výuku masáží

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

zaměřením na aerobic a zdravotní tělesnou výchovu, VŠ vzdělání pedagogického směru, aktivní znalost AJ

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, znalost patologie, znalost práce s C. elegans, zkušenosti s bioinformatikou a velmi dobrá znalost AJ

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru min. 2 roky

Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a TN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 5 let, atestace v základním oboru, znalost AJ

 

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost nebo vědecký titul

 

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, předpoklady pro vědeckou práci, zájem o obor, aktivní znalost AJ

 

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru infekční lékařství podmínkou, dobrá znalost AJ, specializovaná způsobilost vítána

 

 

Vědecký pracovník/ pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

4

celý prac. úvazek

VŠ s přírodovědeckým nebo lékařským zaměřením, vědecká hodnost, publikačně doložitelná praxe v oblasti výzkumu

 

 

Lektor/lektorka

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 5 let praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům oboru Adiktologie

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

 

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 24. 2. 2014 ve Zdravotnických novinách číslo 5/2014.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 31. 3. 2014.

 

V Praze dne 3. 2. 2014

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat