1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 3. 2015:

Profesor/profesorka

VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování profesorem, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 10 let praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

zaměření na fyzikální a matematické principy diagnostické a terapeutické techniky, intenzivní péče, biomedicínské inženýrství

 

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, habilitace v oboru buněčná a vývojová biologie, zapojení do výuky PGS v oblasti proteomiky, aktivní vědecká práce s vlastní vědeckou tématikou v oblasti proteomiky, zkušenosti s vedením vědeckého týmu a výukou

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, habilitace, min. 10 let praxe, aktivní pedagogická a výzkumná činnost, klinické zkušenosti v oboru klinická farmakologie, vnitřní lékařství, pediatrie nebo intenzivní medicína

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

habilitace v oboru onkologie nebo radiologie, specializovaná způsobilost v oborech klinická onkologie a radiační onkologie, min. 10 let praxe

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v urologii, vědecká hodnost, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

VŠ lékařského, přírodovědeckého nebo farmaceutického směru, vědecká hodnost, znalost oborů buněčná biologie a patologie, pokročilá mikroskopie, imunohistochemické metody, vítána zkušenost s biokompatibilními materiály používanými v lékařství

Odborný asistent/odborná asistentka

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ pedagogického směru, specializace na aerobní formy cvičení, zdravotní TV, instruktor snowboardingu, výborná znalost AJ

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ se zaměřením na ošetřovatelství, platná registrace v oboru, znalost min. jednoho světového jazyka

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

vědecká hodnost, znalost min. jednoho světového jazyka, publikační a vědecká činnost

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, min. 3 roky praxe jako post-dok ve výzkumu regulace expres genů a buněčné signalizace, znalost světelně a elektronově mikroskopických technik a obrazové analýzy včetně 3D rekonstrukce buněčných struktur

 

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ technického směru, znalost metod chemické analýzy včetně FPLC a hmotnostní spektrometrie, znalost světelně a elektronově mikroskopických technik

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

 

celý pracovní úvazek

 

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, praxe v oboru, specializovaná způsobilost

Ortopedická klinika
1. LF UK a NNB

2

částečný prac. úvazek

 

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

atestace z klinické onkologie a radiační onkologie, ukončené nebo probíhající postgraduální doktorandské studium, přednášková a publikační činnost, pedagogické zkušenosti

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům Veřejná správa a managment, Sociologie a sociální psychologie, specializovaná způsobilost a praxe v požadovaném oboru

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo předpoklad jejího dosažení do tří let, vědecká hodnost nebo zařazení do doktorského studijního programu, zkušenosti s vědeckou prací

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

vědecká hodnost, specializovaná způsobilost v oboru pediatrie, zařazení do oboru dětské pneumologie, aktivní znalost AJ

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

vědecká hodnost, specializovaná způsobilost v oboru pediatrie, zařazení do oboru dětské revmatologie, aktivní znalost AJ

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

5

částečný prac. úvazek

nejvyšší specializovaná způsobilost v oboru, jazykové znalosti, publikační aktivita

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

vědecká hodnost

 

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, vědecká hodnost, min 5 let praxe

 

Klinika infekčních
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru infekční lékařství, velmi dobrá znalost AJ

 

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Další požadavky

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, příprava na specializaci v oboru nukleární medicína, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 2 roky

 

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 5 let, způsobilost v základním oboru, znalost AJ

 

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

specializovaná způsobilost a praxe v oboru vnitřní lékařství

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 1 rok praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

 

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek

 

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

zaměření na urgentní medicínu a medicínu za mimořádných podmínek (specializovaná způsobilost či v přípravě na ni)

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ pedagogického směru, specializace na plavání, sportovní hry, bodybuilding, základní znalost AJ

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

7

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do pěti týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

 

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 15. 12. 2014 ve Zdravotnických novinách číslo 26/2014.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 19. 1. 2015.

 

 

V Praze dne 25. 11. 2014

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat