1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2017:

Docent/docentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování docentem nebo profesorem, ustavení mimořádným profesorem anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP3

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, absolvované doktorské studium, předpoklady pro vědeckou práci

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

habilitace v oboru nukleární medicína nebo základních věd v nukleární medicíně (jaderná fyzika, jaderná chemie, farmacie, apod.), doložitelná zkušenost s vědecko-výzkumnou činností (publikační aktivita, podíl na řešení výzkumných projektů, atd.), aktivní mezinárodní spolupráce ve výzkumu, doložitelná pedagogická zkušenost

Odborný asistent/
odborná asistentka

 

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP2

Odborný asistent/
odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

VŠ vzdělání pedagogického směru (nejlépe FTVS UK), specializace aerobní formy cvičení, zdravotní TV, instruktor snowboardingu, výborná znalost AJ

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

VŠ se zaměřením na ošetřovatelství, platná registrace a praxe v oboru, znalost min. jednoho světového jazyka, vědecká hodnost nebo zahájení přípravy výhodou

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

Pediatrická klinika
1. LF UK a TN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologický ústav

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru revmatologie nebo rehabilitace nebo dokončené PGS studium v oboru fyziologie a patofyziologie (tématika revmatologie), publikační aktivity v oboru

Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

nejvyšší specializovaná způsobilost v oboru, publikační aktivita

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

vědecká hodnost

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, znalost AJ

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

 

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP2

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ přírodovědného zaměření, předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

3

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ přírodovědného nebo lékařského směru, aktivní znalost AJ, zařazení do PGS studia v oboru biochemie, patobiochemie nebo příbuzných oborů

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Výhodou znalosti v oboru nutrigenetiky a nutrigenomiky

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

pro výuku radiofarmacie v rámci předmětu nukleární medicína, VŠ v oboru jaderná chemie, ukončené specializační vzdělání v oboru přípravy radiofarmak, zařazení PGS studia nebo dosažení vědecké hodnosti v příslušném oboru, zkušenost s aktivní vědecko-výzkumnou prací

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

absolvovaný pediatrický kmen, zaměření na metabolické poruchy, aktivní znalost AJ

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

4

částečný prac. úvazek

výuka pneumologie v českém jazyce, VŠ lékařského směru, min. 3 roky praxe v oboru pneumologie, zkušenosti s pedagogickou prací v oboru pneumologie výhodou

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

výuka pneumologie v českém i anglickém jazyce, VŠ lékařského směru, min. 3 roky praxe v oboru pneumologie, úroveň znalosti angličtiny umožňující pedagogickou práci v oboru pneumologie, zkušenosti s pedagogickou prací v oboru pneumologie výhodou

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

bakalářské nebo magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

odbornost ergoterapeut

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

odbornost fyzioterapeut

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

Uchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných dalších požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 8. 9. 2017.

 

V Praze dne 1. 8. 2017

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat