1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2016:

Odborný asistent/odborná asistentka

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek s platnou registrací v oboru

 

VŠ mag. vzdělání v oboru ošetřovatelství, platná registrace a praxe v oboru, specializovaná způsobilost výhodou, vědecká hodnost nebo zahájení vědecké přípravy výhodou, publikační a vědecká činnost výhodou, znalost min. jednoho světového jazyka, předchozí pedagogická zkušenost výhodou

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek s vědeckou hodností

 

VŠ vzdělání se zaměřením na ošetřovatelství, vědecká hodnost, znalost min. jednoho světového jazyka, publikační a vědecká činnost, předchozí pedagogická zkušenost

 

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

VŠ mag. vzdělání v oboru ošetřovatelství, min. 10 let praxe v oboru, předpoklady k vědecké práci, vědecká hodnost výhodou, pedagogická zkušenost

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ obor všeobecné lékařství, zkušenosti s výukou na VŠ, znalost AJ, zájem o biomedicínský výzkum a předpoklady pro další odborný růst (PGS studium)

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného nebo lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny a znalost AJ

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN v Praze

2

částečný prac. úvazek

výuka chirurgických metod v pneumologii, VŠ lékařského směru, min. 5 let praxe, speciální způsobilost v nástavbovém oboru, znalost AJ

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do pěti týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 11. 7. 2016 v AM Review číslo 14.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 15. 8. 2016.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat