1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 6. 2015:

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 8 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání přírodovědeckého nebo lékařského zaměření, zkušenost s vedením vědeckých projektů v oblasti experimentální a klinické onkologie, pedagogická praxe v oboru biochemie, molekulární a buněčná biologie

Odborný asistent/odborná asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká hodnost, aktivní znalost AJ, znalost metod molekulární biologie a práce s tkáňovými kulturami, znalost práce s priony

Chirurgická klinika
1. LF UK a TN

6

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 4 roky praxe v oboru chirurgie, aktivní znalost AJ

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Další požadavky

Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

VŠ lékařského, veterinárního nebo přírodovědného směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o výzkum v oboru a předpoklady pro další odborný růst, dokumentovaný podíl na výzkumných aktivitách vítán

Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského, veterinárního nebo přírodovědného směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o výzkum v oboru a předpoklady pro další odborný růst, dokumentovaný podíl na výzkumných aktivitách vítán

 

Vědecký pracovník/pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, vědecká hodnost, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP 2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Anatomický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Lektor/lektorka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 5 let praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Ústav vědeckých informací
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

Zástup za rodičovskou dovolenou.

 

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do pěti týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 27. 4. 2015 v AM Review číslo 9/2015.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 1. 6. 2015.

 

V Praze dne 22. 4. 2015

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat