1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2016:

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a
publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ obor chemie, teoretické a praktické znalosti a dovednosti v analytické chemii a toxikologii, pasivní znalost AJ, další jazykové znalosti vítány

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1
. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Odborný asistent/
odborná asistentka

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

obor hygiena a epidemiologie

 

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

VŠ obor chemie, teoretické a praktické znalosti a dovednosti v analytické chemii a toxikologii, pasivní znalost AJ, další jazykové znalosti vítány

Sexuologický ústav
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru sexuologie, publikační aktivita

 

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ s přírodovědeckým nebo lékařským zaměřením, vědecká hodnost, znalost oborů buněčná biologie a patologie, zkušenosti s funkčními studiemi na modelových organismech a s pedagogickou činností, publikačně doložitelná praxe v oblasti výzkumu

 

Pediatrická klinika
1. LF UK a TN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

2

 

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru klinická nebo radiační onkologie

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek pro obor klinická toxikologie

lékař s praxí v oboru klinická toxikologie

 

Klinika pracovního lékařství
1
. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek pro obor toxikologie

farmaceut s praxí v oboru toxikologie

 

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

11

částečný prac. úvazek

zapojení do výzkumných aktivit, znalost AJ

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům adiktologie

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 5 let praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

3

částečný prac. úvazek

nejvyšší specializovaná způsobilost v oboru, jazykové znalosti, publikační aktivita

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

vědecká hodnost

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, vědecká hodnost, min 5 let praxe

 

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

hlubší znalosti v oblasti cévní neurochirurgie, neurotraumatologie a neurointenzivní péče

 

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru, evropská výhodou, min. 145 let praxe v oboru, předchozí akademická praxe, aktivní teoretické i praktické znalosti chirurgie předního segmentu oka

 

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zařazení do DSP, zapojení do vědecké práce v oblasti hematoonkologie

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 2 roky

 

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 5 let, specializovaná způsobilost v základním oboru, znalost AJ

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Dermatovenerologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, předpoklady pro vědeckou práci, zájem o obor, aktivní znalost AJ

 

Klinika rehabilitačního lékařství
1
. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Urologická klinika
1
. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

 

 

Vědecký pracovník/pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, vědecká hodnost, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

 

celý pracovní úvazek

VŠ obor chemie, teoretické a praktické znalosti a dovednosti v analytické chemii a toxikologii, pasivní znalost AJ, další jazykové znalosti vítány

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

2

 

celý pracovní úvazek

VŠ s přírodovědeckým nebo lékařským zaměřením, publikačně doložitelná praxe v oblasti výzkumu

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

hlubší znalosti enzymatických metod, proteinové chemie a molekulární genetiky

 

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1
. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

12

částečný prac. úvazek

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do pěti týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 7. 3. 2016 v AM Review číslo 5 - 6/2016.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 11. 4. 2016.

                                                      

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat