1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2011:

Docent/docentka

Habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

výuka i v AJ

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká práce a publikační činnost se zaměřením na molekulární genetiku, znalost AJ

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 10 let

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav pro histologii a embryologii
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

 

VŠ lékařského, veterinárního lékařství nebo přírodovědného směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o výzkum v oboru mikromorfologie, zkušenosti s výukou

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, znalost AJ, praxe nebo zařazení v doktorském studiu

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a ÚHKT

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká hodnost

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru hygiena a epidemiologie nebo příbuzném, pedagogická praxe, publikační činnost

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, praxe v oboru psychiatrie, Ph.D. nebo rozpracované doktorské studium

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, předpoklady pro zařazení AP 1

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

8

částečný prac. úvazek

 

min. 2 roky praxe ve výzkumu zaměřeném na organizaci buněčného jádra, znalost molekulárně biologických metod, znalost mikroskopických technik včetně fluorescenčních technik a elektronové mikroskopie

Pediatrická klinika
1. LF UK a FTN spol.

3

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství, znalost AJ

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce

2

částečný prac. úvazek

 

Chirurgická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

2

částečný prac. úvazek

 

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, schopnost výuky v ČJ a AJ, doložitelná publikační aktivita v mezinárodních časopisech

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, praxe v oboru vnitřní lékařství, publikační činnost

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

kvalifikace nejvyššího stupně v neurologii, akademicko-vědecký titul nebo předpoklady pro jeho brzké získání

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům adiktologie

I. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

II. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

minimálně chirurgický kmen, ev. specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

III. Chirurgická klinika
1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

výuka oboru spondylochirurgie

 

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost a min. 10 let praxe v oboru urologie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

 

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

4

částečný prac. úvazek

 

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

4

částečný prac. úvazek

praxe v oboru, zaměření na oftalmologii a dětskou problematiku v oftalmologii

Pneumologická klinika
1. LF UK a FTN spol.

3

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, publikační činnost, jazyková vybavenost

 

 

Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Anatomický ústav
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

výuka i v AJ

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ přírodovědného směru a zkušenosti s výukou v oboru biochemie vítány

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

5

částečný prac. úvazek

 

VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, znalost AJ, účast na vědecké práci v oboru biomedicíny

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 2 roky

 

 

Lektor/lektorka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Ústav vědeckých informací
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1.

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům adiktologie

 

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

10

částečný prac. úvazek

 

 

I. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

 

praxe v oboru

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání všech výběrových řízení bude zveřejněno dne 30. 5. 2011 ve Zdravotnických novinách číslo 22.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 4. 7. 2011

V Praze dne 18. 5. 2011

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat