1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

 

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2013:

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, vědecká práce se zaměřením na molekulární genetiku v oboru onkogenetika, znalost AJ, pedagogická praxe vítána

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

 

VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny, znalost AJ

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze

1

 

částečný prac. úvazek

 

odborná způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství, min. 5 let praxe v oboru, znalost nejméně jednoho světového jazyka

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

obor latina

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského, farmaceutického nebo chemického směru, specializace v oboru farmacie nebo radiofarmacie, praxe min. 5 let v oboru, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, vědecká hodnost, aktivní znalost AJ, znalost metod molekulární biologie a práce s tkáňovými kulturami, praxe ve virologické laboratoři minimálně 3 roky

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, aktivní znalost AJ a PC, praxe v laboratoři zaměřené na studium helmintů

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, aktivní znalost AJ a PC, praxe v laboratoři zaměřené na diagnostiku mikrobiálních agens, zkušenosti s výuky v rámci pre- a postgraduálního studia lékařské mikrobiologie

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

12

částečný prac. úvazek

 

znalosti v oboru molekulární/buněčné biologie, biofyziky nebo biochemie, praxe ve fluorescenční mikroskopii nebo prozařovací elektronové mikroskopii

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

 

Ortopedická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

III. interní klinika –klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost a praxe v oboru pracovní lékařství

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru geriatrie, min. 10 let praxe v oboru, znalost AJ

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost z klinické onkologie nebo vnitřního lékařství či zařazení do přípravy, ukončené nebo probíhající postgraduální doktorandské studium

III. Chirurgická klinika
1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

 

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Ortopedická klinika
1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

1

částečný prac. úvazek

 

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

hlubší znalosti v oblasti experimentální rekonstrukce míšních funkcí a intenzivní péče

Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

spec. znalosti v oblasti neurorehabilitace a obnovy funkcí nervového systému

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

 

 

 

Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ lékařského, stomatologického nebo přírodovědného směru, zájem o výuku anatomie, předpoklady pro vědeckou práci

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru orální a maxilofaciální chirurgie

 

 

Lektor/lektorka

 

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

obor angličtina

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

obor ergoterapie

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

obor fyzikální terapie a komunitní rehabilitace

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

obor fyzioterapie

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

FF UK, zaměření na informační vědu a informační a knihovnické systémy

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1.

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

praktická výuka na klinických oddělení obor fyzioterapie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 15. 10. 2012 ve Zdravotnických novinách číslo 42/2012.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 19. 11. 2012.

V Praze dne 9. 10. 2012

 

 

                                                                       Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
                                                                                     děkan fakulty

Hodnocení: spravovat