1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovník/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

 

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2010:

 

Docent/docentka

 

Habilitace v oboru, specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, kontinuální vědecká a publikační činnost v oboru. Vědecká hodnost, jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh  úvazku

 

IV. interní klinika

1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh  úvazku

Další požadavky

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká práce se zaměřením na molekulární genetiku, znalost AJ

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a Ústav hematologie a krevní transfúze

5

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ vzdělání pedagogického směru, zaměření na sportovní hry a sporty v přírodě, znalost sportovní a rekondiční masáže, aktivní znalost AJ příp. NJ, schopnost týmové práce

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Výuka latiny

 

1

celý prac. úvazek

 

Výuka anglického jazyka

 

1

částečný prac. úvazek

Výuka anglického jazyka

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

 

 

 

2

částečný prac. úvazek

 

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ právnického směru, min. 5 let praxe ve zdravotnictví, pedagogická a publikační činnost, výuka medicínského práva

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

vědecká hodnost, min. 4 roky praxe v oboru bakteriologie, ukončená min. roční postdoktorální stáž, publikační aktivita v oboru bakteriologie,  předpoklady pro získání grantových prostředků na výzkum, schopnost komunikace v českém/slovenském a anglickém jazyce

Chirurgická klinika
1. LF UK a FTN s pol.

1

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, zaměření na miniinvazivní chirurgii, zkušenosti s pregraduální přípravou studentů

Chirurgická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

celý prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, min. 10 let praxe, vědecká hodnost, znalost AJ

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, vědecká práce se zaměřením na nefrologii, znalost AJ

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství event. absolvování interního základu, min. 3 roky praxe v oboru vnitřní lékařství

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru  profesionální pneumologie, vědecká hodnost

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství a v oboru TRN, aktivní znalost AJ

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

psycholog, min. 3 roky praxe v PL zaměřeném na závislosti, psychoterapeutický výcvik, max. rok do dokončeni specializované způsobilosti, vítána praxe ve výzkumu v oboru, praxe v terapeutické komunitě

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Pro organizaci a výuku studentů všeobecného lékařství předmětu „rehabilitační lékařství“. Specializovaná způsobilost v rehabilitační a fyzikální medicíně (RFM), znalost AJ, min. 10 let praxe, praxe v oblasti rehabilitace pacientů po poškození mozku vítána

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v rehabilitačním lékařství nebo revmatologie, zkušenosti s výukou, min. 10 let praxe

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru se znalostmi biochemie, znalost AJ

II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru chirurgie nebo kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru cévní a transplantační chirurgie

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v urologii nebo dětské urologii, praxe min. 5 let

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

9

částečný prac. úvazek

 

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

zaměření na protetiku, specializovaná způsobilost v oboru stomatologie

Neurochirurgická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost z neurologie, praxe v oboru min. 10 let

Neurochirurgická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

psycholog se zařazením do oboru minimálně od roku 1991

 

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh  úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

 

4

částečný prac. úvazek

předchozí praxe v oboru, současné doktorské studium, znalost AJ

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

PřF UK mag. studium, zkušenosti s biochemickými a molekulárně biologickými metodami, min. znalost AJ

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní transfúze

2

částečný prac. úvazek

 

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru nukleární medicíny, min. 5 let praxe v oboru, aktivní znalost AJ

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru, schopnost vědecké a publikační činnosti

 

 

Lektor/lektorka

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh  úvazku

Požadavky

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, bakalářské vzdělání v oboru ergoterapie, znalost AJ, min. 5 let praxe, zkušenosti s prací na lůžkovém oddělení, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

 

 

Výběrové řízení bude zveřejněno ve Zdravotnických novinách dne 2. 11. 2009.

 

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 7. 12. 2009.

 

Hodnocení: spravovat