1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic
s předpokládaným nástupem od 1. 7. 2012:

Profesor/profesorka

VŠ vzdělání lékařského směru, jmenování profesorem, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Docent/docentka

VŠ lékařského směru, habilitace, specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe v oboru min. 10 let. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo chemického směru, klinické zkušenosti v oboru vnitřní lékařství, dětského lékařství nebo intenzivní medicíny výhodou

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ pedagogického směru, zaměření na outdoorové sporty (kanoistika, lyžování), schopnost vést hodiny aerobiku, aktivní znalost AJ příp. NJ

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

 

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

min. 3 roky praxe ve výzkumu zaměřeném na organizaci buněčného jádra, znalost molekulárně biologických metod, znalost mikroskopických technik včetně fluorescenčních technik a elektronové mikroskopie

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Chirurgická klinika
1. LF UK a FTN spol.

1

částečný prac. úvazek

plná specializace v oboru chirurgie, min. 10 let praxe v oboru chirurgie, aktivní znalost AJ

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

3

částečný prac. úvazek

 

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

absolvent doktorské studie v biomedicíně s titulem Ph.D.

I. interní klinika – klinika hematologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství

III. interní klinika –klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

kvalifikace nejvyššího stupně v neurologii, akademicko-vědecký titul nebo výhled na jeho brzké získání

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům oboru adiktologie

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost z klinické onkologie a vnitřního lékařství

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavu

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru revmatologie nebo rehabilitační a fyzikální medicíně

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zkušenosti s prací na kojeneckém oddělení, aktivní znalost AJ

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost z dětského lékařství a alergologie a klinické imunologie, aktivní znalost AJ

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost z dětského lékařství a ftizeologie, aktivní znalost AJ

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

III. Chirurgická klinika
1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 5 let praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Ústav klinické a experimentální stomatologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru nebo VŠ se zaměřením na chemii a technologii materiálů, titul Ph.D., publikační a přednášková aktivita, zkušenosti s výukou studentů Zubního lékařství

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

Klinika traumatologie pohybového aparátu
1. LF UK a ÚVN

9

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru ortopedie nebo traumatologie, právní bezúhonnost

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN a ÚVN

4

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost z klinické onkologie a vnitřního lékařství

 

 

Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Ústav pro histologii a embryologii
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského, veterinárního lékařství nebo přírodovědného směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o výzkum v oboru, odborný růst, zkušenosti s výukou vítány

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

4

částečný prac. úvazek

 

 

Chirurgická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

4

částečný prac. úvazek

chirurgická praxe min. 8 let doplněná specializovanou způsobilostí v oboru, schopnost výuky v AJ, zájem o výzkum včetně experimentální chirurgie

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

3

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví praxe min. 2 roky

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 5 let praxe v oboru, specializovaná způsobilost v základním oboru, znalost AJ

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

praxe v oboru vnitřní lékařství

Ústav klinické a experimentální stomatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

titul Ph.D. nebo před dokončením studia, publikační a přednášková aktivita, zkušenosti s výukou studentů Zubního lékařství

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, znalost a zájem o infektologiii, specializovaná způsobilost, min. dva roky klinické praxe, výborná znalost AJ

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a ÚVN

9

částečný prac. úvazek

 

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1.

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

kvalifikace v oboru neuropsychologie, praxe s vyšetřováním neurologických pacientů

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání v oboru ergoterapie, znalost AJ

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání v oboru ergoterapie a zdravotnické techniky a informatiky, znalost AJ

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání v oboru sociální a charitativní práce a obor řízení a supervize ve zdravotních a sociálních zařízení, znalost AJ

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání všech výběrových řízení bude zveřejněno dne 16. 4. 2012 ve Zdravotnických novinách číslo 16/2012

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 21. 5. 2012

V Praze dne 4. 4. 2012

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat