1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2010:

Docent/docentka

Habilitace v oboru, specializovaná způsobilost v oboru klinické onkologie a radioterapie, vědecká a publikační činnost v oboru. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, zkušenosti s výukou fyziologie, klinické zkušenosti v oboru vnitřního lékařství

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ v oboru fyzika, praxe a publikace v oboru, znalost AJ

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, praxe v oboru patologické fyziologie min. 1 rok, znalost ČJ a AJ

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Do oddělení etiky a filozofie medicíny VŠ vzdělání v oblasti genetiky a lékařské etiky, ukončené Ph.D. studium

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství, znalost AJ, pedagogická zkušenost (školitel, učitel v oboru)

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Ústav dědičných a metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

VŠ přírodovědného směru, ukončené Ph.D. studium, znalost oborů biochemie a patobiochemie se zaměřením na dědičné metabolické choroby, praktické zkušenosti v experimentální práci s buněčnými kulturami, vítána zkušenost v práci s radioisotopy, komplexními lipidy a s pedagogickou činností

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

II. interní klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, praxe v oboru

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ právnického směru, profilace v kriminologii prokázaná diplomovou prací, publikacemi atd., zájem o návykové látky, ukončené Ph.D. vzdělání nejlépe ve výše uvedených směrech

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru radiační onkologie

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru, zaměření na makulární onemocnění, vitreoretinální problematiku, vyšetřovací postupy, diabetologii, angiografii, laserové operace sítnice, vitreoretinální chirurgii, publikační činnost zejména v oblasti neurooftalmologie, min. 8 let praxe

 

 

Asistent/asistentka

VŠ farmaceutického nebo lékařského směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání všech výběrových řízení bude zveřejněno dne 19. 4. 2010 ve Zdravotnických novinách.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 24. 5. 2010

V Praze dne 8. 4. 2010

                                                                                             Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
                                                                                                          děkan fakulty                                                                                                          

Hodnocení: spravovat