1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa odborného asistenta/ asistentky na částečný pracovní úvazek na Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK s předpokládaným nástupem od 1. 11. 2013. Požadavky: Min. magisterské VŠ vzdělání, vědecká hodnost v oboru biomedicínské informatiky, časopisecká a knižní odborná publikační činnost v oboru biomedicíny, kratší pedagogická praxe, znalost AJ. Morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (http://www.cuni.cz/).
Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání zveřejněno dne 23. 9. 2013 ve Zdravotnických novinách číslo 20/2013.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 29. 10. 2013.

Hodnocení: spravovat