1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Výběrové řízení na obsazení místa profesora/profesorky na celý pracovní úvazek na Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FTN s pol.

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje  mimořádné výběrové řízení na obsazení místa profesora/profesorky na celý pracovní úvazek na Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FTN s pol. s předpokládaným nástupem od 1. 11. 2009. Požadujeme vědecko-pedagogický titul profesor v chirurgických oborech a jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).      

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání výběrového řízení bude zveřejněno dne 14. 9. 2009 ve Zdravotnických novinách.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 19. 10. 2009


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1981 poslední aktualizace: ejano, 18.01.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít