1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

· přednost-a/ka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo docent-a/ku nebo odborn-ého /ou asistent-a/ku se zaměřením na ošetřovatelství

předpokládané jmenování do funkce k 1.5.2014

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru (Mgr.), vědecko-pedagogický titul docent/ka (případně již bylo u uchazeče habilitační řízení zahájeno – nutno doložit zahájení řízení),vědecká hodnost Ph.D. (případně již bylo u uchazeče řízení k získání vědecké hodnosti zahájeno – nutno doložit zahájení řízení), zkušenost s kurzy celoživotního vzdělávání a s tvorbou e-learningových kurzů, zkušenost s koncepční prací v oboru ošetřovatelství a/nebo příbuzných oborech, praxe v oboru min. 6 let, publikační činnost v oboru, absolvování studijních pobytů, jazykové znalosti, žádoucí je zkušenost s řídící funkcí v oboru ošetřovatelství, velmi dobrá komunikační a koordinační schopnost, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné : - osobním dotazníkem, - životopisem, - kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, - pracovními referencemiz předchozích pracovišť - přehledem publikační činnosti, -výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) , - souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů, - projektem rozvoje pracoviště v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje NO 2014-2018 a s přihlédnutím k aktuální situaci a možnostem pracoviště a jím zajišťovaných oborů včetně výuky mediků a jiných oborů (bližší informace a podklady k přípravě projektu rozvoje pracoviště předá Prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D., e-mail- mmiovsky@adiktologie.cz)

přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude uveřejněn ve Zdravotnických novinách č. 3-4/2014 dne 3.2.2014.

Termín pro odevzdání přihlášek je 10.3.2014.

 

 

Hodnocení: spravovat