1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Thomayerovy nemocnice vypisují na základě ustanovení § 111 odst. 3 zák.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Thomayerovou nemocnicí ze dne 13.12.2005, ve znění dodatků výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

· přednosta/ka Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na pneumologii.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.2.2016.

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, pedagogická praxe min. 5 let, specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie event. tuberkulózy a respiračních nemocí, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn v AM Review č. 20/2015, které vychází 29.9.2015.

Termín pro přijetí přihlášek je 3.11.2015.

Pozn.: Zákon č. 451/1991 Sb. se nevztahuje na občany narozené po 1.12.1971.
Hodnocení: spravovat