1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice  s poliklinikou vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 

·        přednosta/ka  Pneumologické  kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci i na místo profesora nebo docenta se zaměřením na  vnitřní lékařství

předpokládané jmenování do funkce k 1.8.2008

 

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

            Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) ,osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32,  PSČ 121 08 , Praha 2.  Informace na tel.č. 224964254 a www.lf1.cuni.cz (úřední deska).

 

Inzerát bude zveřejněn ve Zdravotnických novinách dne 25.3.2008.

Termín přijetí přihlášek : 29.4.2008.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2805 poslední aktualizace: pbern, 18.01.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít