1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa přednost-y/ky Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FNM

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednost-a/ka Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FNM,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na ortopedii a spondylochirurgii.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.2.2017.

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, odborná praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, specializovaná způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí event. zvláštní odborná způsobilost ve spondylochirurgii, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK , Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn v AM Review č. 23/2016 dne 7.11.2016.

Posledním dnem pro přijetí přihlášek je 12.12.2016.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat