1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických
pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2012:

Docent/docentka

VŠ lékařského směru, habilitace, specializace v oboru interní lékařství prvního a druhého stupně., CSc. či Ph.D. v problematice komplikací buď bakteriálních či tromboembolických. Vědecká a publikační činnost, jazykové znalosti, praxe v oboru min. 10 let. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

I. chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru pneumologie nebo ftizeologie, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

5

 

částečný prac. úvazek

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích
a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů,
vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání všech výběrových řízení bude zveřejněno dne 28. 5. 2012 ve Zdravotnických novinách číslo 22/2012.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 2. 7. 2012.

V Praze dne 22. 5. 2012

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat