1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Ústřední vojenské nemocnice –Vojenské fakultní nemocnice Praha vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na neurochirurgii.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.3.2013.

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost v oboru neurochirurgie, praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a kvalifikaci, licencí pro výkon funkce vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením ve smyslu ust. § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2.

Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn ve Zdravotnických novinách č. 46, které vychází 12.11.2012.

Termín pro přijetí přihlášek : 17.12.2012.

Hodnocení: spravovat