1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

· přednost-a/ka Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo odborn-ého/ou asistent-a/ku nebo asistent-a/ku se zaměřením na tělesnou výchovu

předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2013

 

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, složení rigorózní zkoušky z oboru pedagogiky, pedagogická praxe min. 5 let, předpoklady pro řízení odborného týmu v daném oboru, jazykové znalosti vítány, občanská bezúhonnost.

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) , souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn ve Zdravotnických novinách č. 10 dne 13.5.2013.

Termín pro odevzdání přihlášek je 17.6.2013.

Hodnocení: spravovat