1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení - přednosta/ka 434

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitelka Fakultní nemocnice Na Bulovce vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na chirurgii předpokládané jmenování do funkce k 1.1.2011

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, pedagogická praxe min. 5 let, specializovaná způsobilost v oboru, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) ,osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 6 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2.

Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn ve Zdravotnických novinách : 6.9.2010.
Poslední termín pro přijetí přihlášek : 18.10.2010

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat