1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrové řízení - 431

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

· přednosta/ka Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na chirurgii

předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2011

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka (případně již bylo u uchazeče habilitační nebo jmenovací řízení zahájeno) , pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) ,osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a http://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Výběrové řízení bude zveřejněno 14.3.2011 ve Zdravotnických novinách č. 5/2011.

Termín pro odevzdání přihlášek je 18.4.2011.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1774 poslední aktualizace: ejano, 20.02.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít