1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrové komise

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený děkanem Navržený ČSK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelkou nemocnice Navržený ředitelkou nemocnice Navržený Akademic. senátem
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. (Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.) Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. ( MUDr. Karel Šťastný, CSc.) MUDr. Pavel Chrz ( MUDr. Jan Černý) MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU ( Bc. Monika Steinerová ) Doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc. (MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.) MUDr. Ivan Pavlík (Ing. Eva Hejlová) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA ( MUDr. Markéta Hellerová)) Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. ( MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.)

 

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem
Onkologická klinika Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ( Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.) MUDr. Pavel Bočan, CSc. (MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.) MUDr. Jana Vedralová (MUDr. Soňa Dušková) MUDr. Alexandra Ascherman- nová ( Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.) Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA) MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA ( Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.) Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.) Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. ( MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA)


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2516 poslední aktualizace: ejano, 09.04.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít