1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky nebo odborného/- ou asistenta/-ku se zaměřením na anesteziologii a resuscitaci

předpokládané jmenování do funkce k 1.1.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka (případně již bylo u uchazeče habilitační řízení zahájeno – nutno doložit zahájení řízení), praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace nebo anesteziologie a intenzivní medicína nebo v příbuzném oboru, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

  • přednosta/ka Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na ortopedii nebo traumatologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.1.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, specializovaná způsobilost v oboru ortopedie nebo specializace v oboru traumatologie pohybového ústrojí nebo v příbuzném oboru, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, profesním životopisem, úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci , kopiemi dokládající  praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře- primáře ve zdravotnickém zařízení v příslušném oboru, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) ,osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn ve Zdravotnických novinách  č. 43 dne 24.10.2011.

Termín pro přijetí přihlášek je 28.11.2011.

Hodnocení: spravovat