1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2015:

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ se zdravotnicko-technickým nebo přírodovědným zaměřením, vědecké práce v oboru biofyzika nebo vědecká hodnost v oboru, min. 5 let pedagogické praxe v oboru biomedicíny, dobrá znalost AJ

Klinika ortopedie
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru min. 15 let, předchozí pedagogické zkušenosti

Odborný asistent/odborná asistentka

 

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, aktivní vědecká práce, kratší pedagogická činnost v oboru lékařské fyziky, znalost AJ

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

zkušenosti s výukou patologické fyziologie, aktivní či perspektivní vědecká činnost se zaměřením na metabolismus a jeho poruchy, popř. diabetes

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a ÚHKT

3

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, odborná způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství, min. 5 let praxe, znalost nejméně jednoho světového jazyka

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ v oboru čeština a latina

 

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

obor paleopatologie, doktorské vzdělání v příslušném oboru

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

specializace v oboru soudní lékařství, zájem o pedagogickou a vědeckou práci, základní znalost AJ

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům oboru adiktologie, specializovaná způsobilost a praxe v požadovaném oboru

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

zařazení do specializační přípravy k atestaci z klinické onkologie, probíhající DSP studium

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru paliativní medicína, praxe v zařízení poskytující paliativní péči

Revmatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru revmatologie nebo rehabilitace nebo dokončené doktorské studium, event. předpoklad ukončení do 1 roku, v oboru fyziologie a patofyziologie (tématika revmatologie)

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru alergologie a imunologie, aktivní znalost AJ

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

v přípravě pediatrický kmen, zaměření na dětskou revmatologii a zobrazovací metody, aktivní znalost AJ

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min 5 let praxe

 

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

 

 

 

Asistent/asistentka

min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zkušenosti s výukou histologie, znalosta AJ, zájem o biomedicínský výzkum a předpoklady pro další odborný růst (DSP studium)

III. interní klinika – kliniku endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

 

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

VŠ všeobecné lékařství, zkušenosti s výukou chirurgických předmětů

 

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

interní kmen, zájem o klinickou výuku a další vzdělávání v oboru infekční nemoci

 

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie

1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do pěti týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 20. 7. 2015 v AM Review číslo 14-15/2015.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 24. 8. 2015.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty
Hodnocení: spravovat