1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/ akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 2. 2019:

Odborný asistent/
odborná asistentka

 

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Odborný asistent/
odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, předpoklad pro pedagogickou a vědeckou činnost, mzdové zařazení AP 2

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

zařazení do/absolvování doktorského studia v oboru biochemie, molekulární biologie anebo příbuzných medicínských oborů. Praxe ve výuce, nutná znalost AJ a práce s PC, schopnost týmové práce. Vědecká a publikační činnost výhodou.

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ všeobecné lékařství, zkušenost se simulátorovou výukou.

 

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ vzdělání pedagogického směru, specializace instruktor snowboardingu, lyžařského výcviku, výborná znalost AJ

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

výuka oboru dějiny lékařství – klasická filologie, VŠ v příslušném oboru, ukončené PGS vzdělání a publikační činnost v oblasti dějin lékařství výhodou

Ústav humanitních studií v lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

výuka bioetiky, VŠ vzdělání lékařského směru, vzdělání v humanitním oboru (orientace v oboru etika/bioetika), mzdové zařazení AP 1.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

minimálně magisterské VŠ vzdělání se zaměřením na ošetřovatelství, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra, alespoň 5 let nepřetržité praxe v oboru, pokročilá znalost práce s PC, specializovaná způsobilost výhodou, předchozí pedagogická zkušenost výhodou, znalost minimálně jednoho světového jazyka výhodou, vědecká hodnost nebo zahájení vědecké přípravy výhodou, publikační a vědecká činnost výhodou

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

mzdové zařazení AP 1

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(AP2)

mzdové zařazení AP 2

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(AP1)

mzdové zařazení AP 1

Chirurgická klinika
1. LF UK a TN

1

 

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru chirurgie nebo traumatologie, min. 10 let praxe v oboru, předchozí zkušenosti s pedagogickou činností, aktivní znalost AJ

I. interní klinika – klinika hematologie
1. LF UK a VFN

3

 

částečný prac. úvazek

 

mzdové zařazení AP 1

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru neurologie, praxe v pracovní neurologii

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

min. 6 let praxe v oboru, mzdové zařazení AP 1

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru, nejméně 7 let praxe v oboru, atestace z rehabilitační a fyzikální medicíny, po ukončení doktorandského studia, znalost AJ. Mzdové zařazení AP 2

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru v oboru všeobecného lékařství, min. 5 let praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

I. Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

 

nejvyšší specializovaná způsobilost v oboru, jazykové znalosti, publikační aktivita

Oční klinika 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

mzdové zařazení AP 1

Gynekologicko- porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, znalost AJ

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

 

min. 5 let praxe v oboru

 

 

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, předpoklad pro pedagogickou a vědeckou činnost, mzdové zařazení AP 1

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ vzdělání lékařského, veterinárně-lékařského nebo biologického směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o vědecko-výzkumnou práci v oboru

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

zařazení do/absolvování doktorského studia v oboru biochemie, molekulární biologie anebo příbuzných medicínských oborů. Praxe ve výuce, nutná znalost AJ a práce s PC, schopnost týmové práce. Vědecká a publikační činnost výhodou.

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka nukleární medicíny)

výuka předmětu nukleární medicína, VŠ vzdělání lékařského směru, ukončená specializace v oboru nukleární medicíny, mzdové zařazení AP 1

 

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka radiofarmacie)

 

výuka radiofarmacie v rámci předmětu nukleární medicína, VŠ vzdělání jaderná chemie, ukončené nebo probíhající specializační vzdělání v oboru přípravy radiofarmak, zařazení do postgraduálního studia nebo dosažení titulu Ph.D. v příslušném oboru, zkušenost s aktivní vědecko‐výzkumnou prací, mzdové zařazení AP1

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, praxe v oboru 5 let, atestace v základním oboru, zájem o pedagogickou a vědeckou práci, tvůrčí schopnosti, kreativita, znalost AJ

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

5

 

částečný prac. úvazek

 

 

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru vnitřního lékařství, atestace z oboru pneumoftizeologie a aktivní znalost AJ

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

bakalářské nebo magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(Mgr.)

 

VŠ magistr fyzioterapie, nejméně 10 let praxe, znalost AJ vítána

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(Bc a Ing..)

 

VŠ bakalář fyzioterapie a Ing. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, nejméně 2 roky praxe, znalost AJ vítána.

Uchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných dalších požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32. Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 2. 12. 2018.

V Praze dne 1. 11. 2018

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat