1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2018:

Odborný asistent/odborná asistentka

 

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Odborný asistent/odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

BIOCEV

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru (titul MUDr.), dosažení vědecké hodnosti, absolvování nejméně 3-leté zahraniční pracovní stáže, publikační činnost v oboru hematologie či onkologie (h index ≥ 5)

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek
se zaměřením na cytogenetiku, případně klinickou cytogenetiku

 

dosažení titulu PhD., nebo CSc, znalosti a praxe v oboru cytogenetiky, případně klinické cytogenetiky výhodou, min. 6 let praxe v oboru.

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

 

1

částečný prac. úvazek
se zaměřením na nanotechnologie

dosažení titulu PhD., nebo CSc, znalosti, praxe a vědecká činnost se zaměřením na nanotechnologie, zejména využití nanočástic jako nosičů léčiv s protinádorovým a protibakteriálním účinkem výhodou, min. 6 let praxe v oboru

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

 

2

částečný prac. úvazek
se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii

dosažení titulu PhD., nebo CSc, jazykové znalosti. Znalosti, praxe a vědecká činnost se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii kancerogeneze výhodou, min. 4 roky praxe v oboru

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, aktivní znalost AJ a NJ, min. 5 let praxe v oborech interní medicíny, pediatrie nebo anesteziologie a intenzivní medicíny, zájem o vědeckou činnost

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek
(latina –historie)

 

obor latina –historie, VŠ v příslušném oboru

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek(angličtina – čeština)

 

obor angličtina - čeština, VŠ v příslušném oboru

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

3

 

částečný prac. úvazek

VŠ se zaměřením na ošetřovatelství, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra, alespoň 5 let nepřetržité praxe v oboru, pokročilá znalost práce s PC, specializovaná způsobilost výhodou, předchozí pedagogická zkušenost výhodou, znalost min. jednoho světového jazyka a vědecká a publikační činnost výhodou, vědecká hodnost nebo zahájení přípravy výhodou

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ právního směru, délka praxe min. 3 roky, doložení publikační a přednáškové činnosti za posledních pět let v oboru

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

odborná způsobilost v oboru nukleární medicína, minimálně 5 let praxe, schopnost výuky v AJ, vědecká hodnost nebo zařazení do postgraduálního studia

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek(znalost metod protozoologie a molekulární biologie včetně sekvenačních analýz)

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru splňující předpoklady pro zařazení do AP2, aktivní znalost AJ, publikační a vědecká činnost, znalost metod protozoologie a molekulární biologie včetně sekvenačních analýz, minimálně 4 roky praxe v parazitologické laboratoři

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek(znalost metod mikrobiologie, molekulární biologie prokaryot, izolace a charakterizace antibiotik a dalších bioaktivních látek)

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru splňující předpoklady pro zařazení do AP2, aktivní znalost AJ, publikační a vědecká činnost, znalost metod mikrobiologie, molekulární biologie prokaryot, izolace a charakterizace antibiotik a dalších bioaktivních látek, znalost základních technik analytické a organické chemie, minimálně 5 let praxe v mikrobiologické laboratoři

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek(zkušenosti s buněčnými kulturami, zvířecími modely, metodami molekulární biologie a s výzkumem prionových chorob)

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru splňující předpoklady pro zařazení do AP1, aktivní znalost AJ, publikační a vědecká činnost v oblasti molekulární a buněčné biologie, zkušenosti s buněčnými kulturami, zvířecími modely, metodami molekulární biologie a s výzkumem prionových chorob, minimálně 4 roky praxe v molekulárně biologické laboratoři práci a zapojení do výuky mikrobiologie

Ústav tělovýchovného lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

3

částečný prac. úvazek

 

mzdové zařazení AP 2

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

2

 

částečný prac. úvazek

odborná způsobilost v klinické nebo radiační onkologii, motivace k výukové činnosti, zájem o vědeckou činnost

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek zaměření na pracovní lékařství

lékař s praxí v oboru pracovní lékařství

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek zaměření na neurologii

 

specializovaná způsobilost v oboru neurologie, praxe v pracovní neurologii

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ nutriční specialista

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek
(AP 1)

mzdové zařazení AP 1

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek
(AP 2)

mzdové zařazení AP 2, vědecká hodnost

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

4

 

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvaze
(výuka Psychiatrie)

výuka předmětu Psychiatrie I. a Psychiatrie II

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvaze
(výuka Sociálně-psychologický a poradenský výcvik)

výuka předmětu Sociálně-psychologický a poradenský výcvik

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvaze
(výuka Vývojová psychopatologie)

výuka předmětu Vývojová psychopatologie

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvaze
(výuka Statistika)

výuka předmětu Statistika I. a Statistika II.

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost z klinické onkologie, specializovaná způsobilost z paliativní medicíny

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

ukončený vzdělávací kmen, zaměření na revmatologická onemocnění a autoinflamatorní onemocnění v dětském věku, aktivní znalost AJ

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru, vědecká hodnost, specializovaná způsobilost v oboru, předpoklady pro samostatnou pedagogickou činnost, výborná znalost AJ, publikační aktivita, aktivní účast na českých a mezinárodních kongresech,

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

min. 5 let praxe, vědecká hodnost

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

 

znalost epiletochirurgie, znalost neurologie

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost z klinické onkologie

 

 

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Anatomický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, znalost AJ, schopnost týmové práce, mzdové zařazení AP 1

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, znalosti, praxe a vědecká činnost se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii kancerogeneze výhodou

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek(zaměření na informatiku a statistiku)

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny se zaměřením na informatiku a statistiku

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek(zaměření na fyziku)

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny se zaměřením na fyziku, znalost AJ

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek(zaměření na biofyziku a statistku – informatiku)

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny se zaměřením na biofyziku a statistku – informatiku, znalost AJ. Průkaznost vědecké schopnost (publikační činnost)

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ farmaceutického směru, aktivní znalost AJ, zájem o vědeckou činnost

 

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru hygiena a epidemiologie, praxe v oboru hygiena a epidemiologie nebo veřejné zdravotnictví min. 5 let, pedagogická zkušenost

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek(schopnost výuky v AJ)

 

odborná způsobilost v oboru nukleární medicína nebo zařazení do specializační přípravy v tomto oboru, schopnost výuky v AJ, vědecká hodnost nebo zařazení do postgraduálního studia

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek
(min. 5 let praxe)

 

odborná způsobilost v oboru nukleární medicína, min. 5 let praxe

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

obor nutriční terapeut

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru, předpoklady pro samostatnou pedagogickou činnost, výborná znalost AJ, publikační aktivita, aktivní účast na českých a mezinárodních kongresech, zájem o získání vědecké hodnosti

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru v oboru všeobecného lékařství, min. 3 roky praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a ÚVN

3

 

částečný prac. úvazek

 

 

 

 

Lektor/lektorka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Min. 5 let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

min. 5 let praxe

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

bakalářské nebo magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek(statistik)

odbornost statistik

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek(psycholog)

odbornost psycholog

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek(fyzioterapeut)

odbornost fyzioterapeut

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Uchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných dalších požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 1. 6. 2018.

V Praze dne 30. 4. 2018

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat