1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2013:

Profesor/profesorka

VŠ vzdělání, jmenování profesorem, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

kvalifikace pro obor etika (bioetika)

 

Docent/docentka

habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského, farmaceutického nebo chemického směru, vědecký titul, habilitace, min. 10 let praxe, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána


Odborný asistent/odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny, znalost AJ

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, vědecký titul, znalost molekulární biologie

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, zahájeno PGS studium, znalost molekulární biologie

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zahájeno PGS studium

 

Farmakologický ústav
1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo farmaceutického směru, minimálně rok praxe v oboru, aktivní znalost AJ

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

VŠ pedagogického směru, zaměření na výuku aerobiku a zdravotní tělesné výchovy, schopnost vést výuku masáží, aktivní znalost AJ případně NJ

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost z psychiatrie, zkušenosti a praxe v systematické psychoterapii

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializace v oboru nukleární medicíny, praxe min. 5 let v oboru, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání v oborech biologie, chemie, molekulární biologie či genetika, vědecký titul v oborech materiálové vědy či nanotechnologie, znalost molekulárně biologických metod – PCR, elektoforéza, biotting, imunochemické metody, klonování, práce s vektory, zkušenost s prací s živými buňkami, mikrooganismy, s transmisním elektronovým mikroskopem, znalost principů nanomediciny a bionanotechnologií, zkušenost s přípravou nanočástic kovů chemickými a biologickými metodami

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání v oboru informační technologie, praxe se zpracováním obrazu a statistickou analýzou dat pořízených jednomolekulovou lokalizační mikroskopií, zkušenosti s cizualizací 3D superresolučníc modelů a znalost matematických optimalizačních technik nebo se shlukovou analýzou dat, zkušenosti s programovacími jazyky Matlab, C++ a Java, znalost AJ

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání v oborech odpovídajících výukovým předmětům oboru adiktologie, specializovaná způsobilost a praxe

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, absolvování pediatrie po kmeni, aktivní znalost AJ

 

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 5 let praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v urologii, délka praxe min. 10 let, vědecká hodnost

Ústav klinické a experimentální stomatologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost ve stomatologii, vědecká hodnost

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFN Praha

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost ve stomatologii

Klinika traumatologie pohybového aparátu
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v ortopedii nebo traumatologii, vědecká hodnost vítána

 

 

Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz)

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Ústav klinické a experimentální stomatologie
1. LF UK a VFN

15

částečný prac. úvazek

VŠ vzdělání obor stomatologie/zubní lékařství, zařazení do postgraduálního studia, přednášková činnost

 

 

Lektor/lektorka

 

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

obor fyzioterapie

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

 

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru vnitřní lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

obor fyzioterapie

 

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

obor ergoterapie

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 4. 3. 2013 ve Zdravotnických novinách číslo 5/2013.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 8. 4. 2013.

V Praze dne 7. 2. 2013

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat