1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení dvou pracovních (funkčních) míst:

1. přednosta/ka Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na pracovní lékařství.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.8.2017.

 

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru,

vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka v příslušném oboru,

specializovaná způsobilost v oboru pracovní lékařství,

praxe ve vedoucí funkci min. 5 let,

odborná praxe min. 8 let,

pedagogická praxe min. 5 let,

vědecká a publikační činnost,

manažerské a komunikační dovednosti,

znalost ekonomiky zdravotnictví,

občanská bezúhonnost.

 

2. přednosta/ka Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na pediatrii a lékařskou genetiku.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2017.

 

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru,

vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka v příslušném oboru,

specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství,

specializovaná způsobilost v oboru lékařská genetika,

zkušenosti v oblasti diagnostiky a terapie dědičných metabolických poruch výhodou,

praxe ve vedoucí funkci min. 5 let,

odborná praxe min. 10 let,

pedagogická praxe min. 5 let,

vědecká a publikační činnost,

manažerské a komunikační dovednosti,

znalost ekonomiky zdravotnictví,

občanská bezúhonnost.

 

Termín pro podání přihlášek: 23.5.2017.

 

 

 

 

 

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, licencí pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře od ČLK, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 9 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na tel. č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat