1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na patologickou fyziologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka v příslušném oboru, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) , souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2.

 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na návykové nemoci

předpokládané jmenování do funkce k 1.5.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka , specializovaná způsobilost v oboru návykové nemoci nebo klinická psychologie, případně osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

  • přednosta/ka Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na sexuologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, zvláštní odborná způsobilost v oboru sexuologie nebo příbuzném oboru, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

  • přednosta/ka Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na patologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost v oboru patologie, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

  • přednosta/ka Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na soudní lékařství

předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, zvláštní odborná způsobilost v oboru soudní lékařství, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK nebo u nelékařských zdravotnických pracovníků doložení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) ,osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a ředitel Ústřední vojenské nemocnice  Praha vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN Praha

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na onkologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.5.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie, praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2.

Informace na tel. č. 224964254.

Inzeráty budou zveřejněny ve Zdravotnických novinách č. 5-6/2012, které vychází 30.1.2012.

Termín pro přijetí přihlášek je 5.3.2012.

Hodnocení: spravovat