1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují na základě ustanovení § 111 odst. 3 zák.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze ze dne 12.12.2005, ve znění dodatků výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na orální a maxillofaciální chirurgii

předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost v oboru orální a maxillofaciální chirurgie, případně osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

############################

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Thomayerovy nemocnice vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

· přednosta/ka Onkologické kliniky 1. LF UK a TN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky nebo odborn-ého/ou asistent-a/ku se zaměřením na klinickou nebo radiační onkologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.8.2012

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka (případně již bylo u uchazeče habilitační řízení zahájeno – nutno doložit zahájení řízení), praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie nebo radiační onkologie, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn dne 14.5.2012 ve Zdravotnických novinách č. 20.

Termín pro odevzdání přihlášek je 18.6.2012.

Hodnocení: spravovat